´╗┐ :: pellicerenginyers.cat ::
   

Pellicer Enginyers enginyeria i sostenibilitat, ofereix un ampli ventall de serveis orientats a organismes públics, empreses o particulars. Els hem estructurat en cinc àrees que funcionen de forma coordinada sempre que sigui necessari.

   
   
 
 

 

   

Ets emprenedor i voleu obrir un comerç? O una oficina? O un restaurant? O una altre activitat?
Pellicer Enginyers l’ajudem amb tot el necessari per obtenir el permís municipal per obrir l'establiment. Ens encarreguem dels projectes d'activitat, d'instal·lacions i d'obres necessaris per presentar als organismes públics.
Ens encarreguem de les gestions i dels tràmits administratius als organismes públics i privats, així com de coordinar les empreses (instal·ladors i constructors) per tal de remodelar el teu local o nau industrial.
En resum, t'oferim un servei personalitzat a la teva mida que integra els diferents treballs a fer perquè puguis fer realitat el teu negoci.
Per activitats que requereixin llicència municipal, Pellicer Enginyers li confecciona la documentació necessària per obtenir aquesta llicència i, entre d’altres, el projecte segons la normativa actual següent:

 • Prevenció i control ambiental (llei 20/2009).
 • Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (llei 3/2010).
 • Espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010).
 • Protecció contra la contaminació acústica (Decret 176/2008).

Realitzem la direcció d’obra del projecte coordinant la seva execució i fem el seguiment i la tramitació dels expedients a l’administració corresponent.

 

       

Pellicer Enginyers, redacta els projectes de les instal·lacions necessàries per un edifici, executius i de legalització, complint les exigències de la normativa actual, així com aplicant paràmetres d’eficiència energètica i estalvi d’energia per tal de disminuir el consum elèctric i tèrmic i augmentar l’eficiència de la instal·lació. Els treballs que es realitzen són els següents:

 • Instal·lacions de BT (distribució, comercial, pública concurrència i residencials).
 • Instal·lacions de MT (Subterrànies, aèries, centres de transformació).
 • Instal·lacions tèrmiques en edificis.
 • Instal·lacions d'aigua freda i calenta sanitària.
 • Instal·lacions de telecomunicacions.
 • Instal·lacions contra incendis en edificis.
 • Control i direcció d’obra.
 • Gestió i tramitacions tècniques i administratives.

 

       

Per a instal·lacions industrials, Pellicer Enginyers l’assessora fent una visita prèvia a les naus on es vol instal·lar per tal de minimitzar els costos de l’obra que hagi de fer sobretot, en la protecció passiva contra incendis. Realitzem el projecte, sota el criteri de la sostenibilitat, de les instal·lacions següents:

 • Instal·lacions elèctriques industrials en baixa, mitja i alta tensió.
 • Instal·lacions de calefacció i ACS.
 • Instal·lacions contra incendis en establiments industrials.
 • Instal·lacions frigorífiques i de pressió.
 • Instal·lacions de gasos combustibles.
 • Control i direcció d’obra.
 • Gestió i tramitacions tècniques i administratives.

Si ho desitja, segons les directrius del client, li busquem la millor ubicació per implantar la nova empresa.

       

Projecte d'urbanització és el document que defineix la proposta urbanística en el nivell de més detall, indica com seran els carrers i les places, així com les zones verdes, els talussos o marges de protecció, etc., també defineix com i de quina manera s'estructuren els serveis urbans soterrats o aeris com: el clavegueram, els subministraments d'aigua, gas i electricitat, tant de baixa com de mitja i sovint, també d'alta tensió, el telèfon i altres xarxes de telecomunicacions, etc.

 

       

Pellicer Enginyers enginyeria i sostenibilitat, amb la col·laboració d’AmbSol Enginyeria Ecoenergètica, han unit els seus esforços per tal d’assessorar a municipis, edificis públics i a empreses en l’estalvi i eficiència energètica, per tal de reduir costos i emissions de CO2.
El mecanisme per tal que els nostres clients consumeixin l’energia necessària comença fent una bona gestió de la energia consumida, limitant l’energia que es requereix i fent que les instal·lacions siguin el més eficients possible.

El nostre equip està format per enginyers industrials i arquitectes amb l’objectiu de donar un servei personalitzat als nostres clients, oferint solucions integrals, multidisciplinàries i sostenibles per a qualsevol edifici o indústria.

Per això actuem en totes les fases del projecte: assessorament inicial, projecte bàsic, projecte executiu, direcció d’obra, projecte d’activitats, legalització de les instal·lacions i assessorament continu durant el desenvolupament de l’activitat.

   
Contacte